Kan universell utforming standardiseres?

Legge puslespillVi mener ja. NR har lang erfaring innen universell utforming og har derfor deltatt i utvikling av nye standarder. Sjefsforsker Kristin S. Fuglerud har ledet en standardiseringskomité om universell utforming og brukermedvirkning. På et lanseringsseminar om flere nye standarder innen universell utforming snakket hun om hvorfor brukermedvirkning er viktig for universell utforming. Standarder er viktig fordi de dokumenterer fagkunnskap og gir felles retningslinjer innenfor et område. Forskning innen IKT har vist at brukermedvirkning er avgjørende for å oppnå god brukskvalitet. Det gjelder også når målet er å oppnå god brukskvalitet for alle, det vil si universell utforming.

Les mer om NRs faggruppe for e-Inkludering og universell utforming.