Klimaaktivitet ved NR

Thordis L. Thorarinsdottir og Ola HaugNR skal bidra med statistikkompetanse i et forskningsrådsprosjekt ledet av UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet har tittelen ‘Long-range memory in Earth’s climate response and its implications for future global  warming’ og løper fra 2014-17.

Norske og britiske forskere vil sammen arbeide for å styrke forståelsen av den fysiske dynamikken i de forskjellige delsystemene som utgjør det globale klimasystemet. Statistisk modellering vil inngå i analysen av langsiktige endringer i forskjellige typer klimadata.

Videre har NR gått sammen med forskere fra MET og Bjerknessentret, DMI og DTU i Danmark og FMI i Finland og levert en søknad innenfor NordForsk sitt Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ. Målet med prosjektet er å utvikle nye teknikker og visualiseringsverktøy som kan brukes ved analyse av klimaprojeksjoner og tallfesting av tilhørende usikkerhet i Norden. Disse kan spesielt gi bedre grunnlaget for beslutningsprosesser under et klima i endring.

Flere deler av klimaforskningen er basert på statistiske modeller, og feltet utgjør dermed et naturlig og viktig satsingsområde for NR.

Les mer om NRs klimaforskning.