NR forsker på fremtidens teknologi i prosjektet uTRUSTit

Forskere på NR jobber med fremtidens teknologi som blant annet dreier seg om hvordan man kan lage løsninger og anvende teknologi som er sikker, brukervennlig og universelt utformet.

NRK har laget denne nyhetssaken om prosjektet →

I prosjektet uTRUSTit – Usable Trust in the Internet of Things – har NR blant annet ansvar for brukertester og hvordan teknologien kan oppfylle kravene til universell utforming. Prosjektet er støttet av EUs 7. rammeprogram. Nyhetsinnslaget dreier seg et medisinskap. Dette er en type velferdsteknologi som vårt samfunn trenger i fremtiden.

Tillit og det at brukere opplever trygghet når man skal benytte denne type velferdsteknologi er svært viktig. Det samme er personvern. Hvordan skal man presentere relevant informasjon om sikkerhet? Hvordan kan man trygt bruke medisinskapet uten at det tekniske reduserer tilliten? Mange brukere blir ofte forvirret av at tekniske detaljer presenteres i brukergrensesnittet slik at de blir usikre. Prosjektet uTRUSTit adresserer derfor mange slike forskningsutfordringer knyttet til fremtidens teknologier.

Du kan lese mer om resultater fra prosjektet her http://www.utrustit.eu/results/