NR forsker på nye teknikker for å kartlegge og overvåke endringer i naturen

Mose. Foto: Norsk RegnesentralNorsk Regnesentral utvikler ny metodikk basert på fjernmåling for å kartlegge vegetasjon. Vi undersøker i hvilken grad satellitter kan benyttes til å oppdage endringer i miljøet forårsaket av klima eller menneskelige inngrep.

Vi samarbeider med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dette tverrfaglige prosjektet som fokuserer på fjell- og kystvegetasjon. Prosjektet finansieres av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Les mer om prosjektet.