NR-forsker Pierre Lison tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere

NRs seniorforsker Pierre Lison er tatt opp som medlem av Akademiet for yngre forskere for perioden 2018-2022. Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015 og er en forskningspolitisk plattform for yngre forskere. «Akademiet har bare pr nå 34 medlemmer, og for NR er det en anerkjennelse at en av våre forskere er blitt innvalgt i Akademiet», uttaler forskningssjef André Teigland. 

Lars Holden, Pierre Lison og André TeiglandAdm. dir. Lars Holden støtter at yngre forskere etablerer et eget Akademi og fremhever at «Det er viktig at yngre forskere får gode utviklingsmuligheter, og de yngre forskerne har ofte et annet perspektiv enn de mer etablerte forskerne.» 

Pierre Lison er fornøyd med å bli valgt inn og gleder seg til å delta i forskningsmidlingsaktivitetene som Akademiet er involvert i. Forskningspolitisk er Pierre spesielt interessert i tilgangen til forskningsdata. «Det kan ta lang tid å få de nødvendige tillatelsene for data som inneholder person- og/eller helseopplysninger. Dette er et spesielt problem for yngre forskere som ofte har et sterkt tidspress for å etablere seg.»

Pierre Lison er ansatt som seniorforsker ved forskningsavdelingen SAMBA og forsker på kunstig intelligens, nærmere bestemt språkteknologi, og bruker blant annet maskinlæring som metode. Les mer om Pierre og hans forskning i hans presentasjon på Akademiets sider.

Akademiet for yngre forskere er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Akademiet for yngre forskere er åpnet for forskere fra alle fagområder i hele Norge. Søkere må ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt; være interessert i og ha mulighet til aktivt å delta i akademiets virke og ikke fyller mer enn 38 år i opptaksåret. Akademiet for yngre forskere er finansiert av Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet.