NR-forskere ble tildelt Aktuarprisen 2016

Linda Reiersølmoen NeefUnder et arrangement i regi av Den Norske Aktuarforening 18. februar 2016 ble NR-forskerne Linda Reiersølmoen Neef og Kjersti Aas sammen med Dag Raabe og Lloyd Williams fra Sparebank 1 Liv tildelt Aktuarprisen 2016 for forskningsartikkelen “Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II”.

Prisen ble delt ut for første gang i  år, og formålet for prisen er å premiere faglig arbeid og forskning i form av litteratur og artikler innenfor aktuarvitenskapen i Norge.

Kjersti AasMagne Nilsen, formann i Aktuarforeningen skriver i sin begrunnelse for tildelingen:

Den Norske Aktuarforening (DNA) har opprettet en aktuarpris. Formålet er å få fokus på aktuarfaget ved å premiere faglig arbeid og forskning i form av litteratur og artikler innenfor aktuarvitenskapen i Norge. Prisen kan gis for masteroppgave, artikkel til aktuarkollokvier eller annet faglig produkt innenfor aktuarvitenskapen. Aktuarprisen deles ut hvert år på Aktuarfokus, når det er kvalifiserte kandidater. Prisen er på NOK 25 000 og deles ut første gang i 2016. 

Norske aktuarer ble oppfordret til å skrive artikkel til IAA-kollokviet i Oslo i juni 2015. Arrangementskomiteen for kollokviet og DNA er takknemlig for at det ble tre norske artikler med høy kvalitet til kollokviet.

Styret i DNA har besluttet å dele prisen likt mellom de tre artiklene slik at det blir NOK 8.333 på hver.