NR og NVE samarbeider om å forbedre Norges flomberedskap

Hønefossen under 20-årsflommen i juli 2007. Flomvannet frakter med seg sedimenter som avleires og overtid danner skjermede sedimentære arkiver på bunnen av innsjøer. Foto: T. Bjørnstad/Wikimedia CommonsNorsk Regnesentral estimerer ekstreme flomhendelser. Dette er nødvendig for å kunne dimensjonere viktig infrastruktur som for eksempel dammer. Vi samarbeider med forskere fra NVE, NTNU, UiO og Meteorologisk institutt.

Les mer om prosjekt FlomQ – Robust rammeverk til estimat av flomhendelser i Norge.