NRs masterpris 2018 i matematikk og IKT ved UiO er delt ut

Prisvinner Bjørn Skauli sammen med sin veileder John Chr. Ottem (til venstre)

Norsk Regnesentrals masterpris i matematikk og IKT ved UiO ble for 2018 delt mellom Bjørn Skauli, Matematisk institutt, og Joakim Skjelbred Misund, Institutt for informatikk.

Bjørn Skauli fikk prisen for masteroppgaven “The Cone Conjecture for some Calabi-Yau Varieties”. Veileder var John Christian Ottem ved MI.

Joakim Skjelbred Misund fikk prisen for masteroppgaven “Rapid Acceleration in TCP Prague”. Veiledere var Bob Briscoe ved CableLabs Inc og Andreas Petlund ved IFI.

Norsk Regnesentral gratulerer! 

Les mer om vinnerne på NRs masterpris’ side

Masterprisvinner ved UiO 2018 Joakim Skjelbred Misund sammen med NRs adm. direktør Lars Holden.