NRs og (sfi)²s forsker Ingrid Hobæk Haff forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved UiO

Ingrid Hobæk Haffs forsvarte sin avhandling Pair-copula constructions – an inferential perspective for graden ph.d. ved UiO 10. september 2012.

Ingrid Hobæk Haffs i midten

Prøveforelesningen var over oppgitt emne: The use of multivariate control charts for quality control.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Statistics for innovation, (sfi)².  Bedømmelseskomiteen bestod av:

  • Professor Christian Genest, Department of Mathematics and Statistics, McGill University
  • Professor Paul Embrechts, Department of Mathematics, ETH Zürich
  • Førsteamanuensis Ida Scheel, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Les mer om disputas Ingrid Hobæk Haff hos UiO