Ny assisterende forskningssjef

Anders Løland er utnevnt til ny assisterende forskningssjef ved avdelingen Statistisk Analyse, Mønstergjenkjenning og Bildeanalyse (SAMBA).

Anders har vært ansatt på NR siden 2001 og har vært en sentral forsker og prosjektleder i lang tid. Som ass. forskningssjef vil Anders spesielt ha ansvar for helhetlig kompetanseutvikling og individuell oppfølging av denne blant statistikerne i SAMBA.

SAMBA har med dette styrket sin ledelse og har nå to ass. forskningssjefer. Tre øvrige sjefsforskere har et utvidet fag- og markedsansvar. Disse støtter oppunder avdelingens forskningssjef, med følgende ansvarsfordeling:

André Teigland (foran, i midten), forskningssjef SAMBA og ass. direktør NR.

Kjersti Aas (foran, til høyre), ass. forskningssjef. Nestleder. Markeds- og fagansvar for Bank, finans, forsikring og råvaremarkeder.

Anders Løland (foran, til venstre), ass. forskningssjef, Ansvar for helhetlig kompetanseutvikling. Markeds- og fagansvar for Teknologi, industri og forvaltning.

Rune Solberg (bak, til venstre), seksjonssjef. Markeds-, fag- og personalansvar for Jordobservasjon.

Magne Aldrin (bak, til høyre), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for Klima, marin, miljø og helse.

Line Eikvil (bak, i midten), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for Bildeanalyse og mønstergjenkjenning.