Ny forsker i SAMBA

Kristoffer Herland Hellton1. november 2016 begynte Kristoffer Herland Hellton som forsker i forskningsavdelingen SAMBA.

Kristoffer Hellton er sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk. Han disputerte med sin doktorgradsavhandling i biostatistikk ved Avd for biostatistikk, UiO, i februar 2015 om utfordringer ved prinsipalkomponent-analyse knyttet til målefeil og konsistens i høy-dimensjonale data, samt en ny klusteringsmetode basert på integrasjon av ulike genetiske datatyper.

Siden mai 2015 har han vært postdoktor ved Matematisk institutt, UiO, i FocuStat-gruppen, der han har jobbet med fokusert prediksjon og modellvalg, særlig i straffete regresjonsmetoder.

På NR vil Kristoffer, ved siden av en 20%-stilling som postdoktor ved UiO, arbeide med blant annet robust ekstremverdimodellering av flom og tilsig og modellering av neuropsykiatriske symptomer hos demente.