Ny forsker i SAMBA

Martin Jullum1. desember begynte Martin Jullum som forsker i forskningsavdelingen SAMBA.

Martin Jullum leverte i desember 2015 sin doktorgradsavhandling i statistikk ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, med finansiering fra Senteret for forskningsdrevet innovasjon Statistics for Innovation. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet ny metodikk for å velge mellom parametriske og ikke-parametriske statistiske modeller, samt et metodisk rammeverk for Bayesiansk geofysisk inversjon.

Ved NR vil Martin arbeide med blant annet utvikling av metodikk for avdekking av svindel gjennom instituttets nye senter for forskningsdrevet innovasjon Big Insight og Bayesiansk modellvalg for punktprosessmodeller.