Ny NR-forsker – Alex Lenkoski

Alex LenkoskiAlex Lenkoski er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA – Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Alex studerte matematikk ved Amherst College, USA, og tok sin PhD i statistikk ved University of Washington.  He tilbrakte så tre år som postdoktor ved Universität Heidelberg, Tyskland, før han kom til Norge.

Hans forskning fokuserer på bruk av hierarkiske Bayesianske metoder, spesielt ved utarbeidelse av prognoser for høydimensjonale fenomener. Han har arbeidet innen ulike områder som finans, økonomi, meteorologi og hydrologi. På fritiden er han en ivrig fjellklatrer.