Ny NR-forsker – Jarle Bauck Hamar

Jarle Bauck HamarJarle Bauck Hamar er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA – Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

Jarle har en mastergrad innen kommunikasjonsteknologi fra NTNU Trondheim, med signalbehandling som hovedretning. Han fortsatte på NTNU med en PhD innen automatisk talegjenkjenning, hvor hans hovedfokus var å forbedre de “hidden Markov”-modellene som er brukt i en storvokabular automatisk talegjenkjenner.

Før han flyttet til Oslo, var han to år hos Aptomar, hvor han arbeidet med deres system for oljesølovervåkning og automatisk oljesøldeteksjon.

Ved NR vil Jarle hovedsakelig jobbe med fjernanalyse, oljesøldeteksjon, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.