Ny NR-forsker – Martin Kermit

Portrett Martin KermitMartin Kermit er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA – Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

Martin Kermit har en Cand. Scient-grad i anvendt fysikk fra Universitetet i Tromsø, der han skrev en hovedoppgave på simuleringer av biologiske nevrale nettverk. Etter endt studium jobbet han noen år som høgskolelektor ved IT-ingeniørutdanningen på Høgskolen i Østfold før han etter hvert gikk over i en stipendiatstilling formelt tilknyttet doktorgradsstudiet på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Martin fullførte Dr. Scient-graden sin innen digital signal og bildebehandling med hovedfokus på nevrale nettverk i 2003, og fortsatte deretter sin akademiske karriere som post.doc. ved institutt for tekniske fag ved Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Martin har siden den gang vært ansatt for selskapet CAMO, som lager programvare innen multivariat statistikk, hvor han har jobbet med metodeutvikling, konsulentvirksomhet og holdt brukerkurs. De siste seks årene har han vært ansatt i TiTech / Tomra Sorting. Der ledet han en forskningsavdeling som i samarbeid med Sintef IKT og NOFIMA utvikler sensorbaserte løsninger for materialgjenkjenning, sortering samt kvantitative målinger til bruk innen gjenvinning av avfall og analytiske målinger på sammensetning av næringsmidler.

Ved NR vil Martin blant annet jobbe med skog- og naturkartlegging, bildebehandling, mønstergjenkjenning og multivariat analyse.