Ny NR-forsker – Robert Jenssen

Robert JenssenRobert Jenssen er ansatt ved NR som Professor II i forskningsavdelingen SAMBA – Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Robert Jenssen leder Machine Learning @ UiT Lab ved Universitetet i Tromsø. Gruppa har bidratt spesielt til utviklingen av informasjonsteoretisk læring og kjernemetoder, delvis finansiert av Norges forskningsård over FRIPRO og IKT+.

Machine Learning @ UiT og SAMBA ved NR har gått sammen om å drive fram forskning innen deep learning for nye løsninger til viktige anvendelser: Deep Learning for Applications.

Jenssens forskning har mottatt internasjonal oppmerksomhet og priser: Featured Paper i IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence; Editor’s Choice Paper i IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society 2013 Best Paper Award; Honorable Mention for Pattern Recognition Best Paper Award; UiT’s Yngre Forsker Pris.  Jenssen sitter i IEEE Technical Committee on Machine Learning for Signal Processing, og i IAPR Governing Board. Han er medredaktør i journalen Pattern Recognition, og har en 10%-stilling ved Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge.