Nye forskere i SAMBA

Nikolai SellereiteEtter sommerferien har to nye forskere begynt å jobbe i vår forskningsavdeling SAMBA.

Nikolai Sellereite er nyutdannet aktuar med mastergrad fra Universitetet i Bergen. I løpet av studietiden var han ansatt i en deltidsstilling hos forsikringsselskapet Tryg Forsikring.

Ved NR vil Nikolai hovedsakelig jobbe innenfor forskningsområdene bank, finans og forsikring.

Tor Arne Øigård har en sivilingeniørgrad innen anvendt fysikk fra Universitetet i Tromsø (UIT) med statistisk signalbehandling som hovedretning. Han jobbet med klassifisering og deteksjon ved bruk av høyere ordens statistikk og modellering av impulsive og skjeve stokastiske prosesser med anvendelse på støy i radar og sonar. Han tok sin PhD i statistikk ved UIT hvor han jobbet med utvikling av verktøy for tidsrekkeanalyse av ikke-Gaussiske, ikke-stasjonære prosesser og fraksjonelle Brownske bevegelser med anvendelser på blant annet internettrafikkdata, jordskjelvdata og iskjernedata. Etter sin PhD hadde han en postdoktor stilling ved UIT hvor han jobbet med tid-frekvensanalyse av multivariate multidimensjonale ikke-Gaussiske inhomogene stokastiske felt.

Tor Arne Øigård portrettHan har siden 2006 vært ansatt som seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, hvor han utviklet populasjonsdynamikkmodeller for sel, utviklet metoder for presis estimering av selbestander og modellering av lakselus.

Ved NR vil Tor Arne arbeide med miljøstatistikk, virkninger av klimaendringer, og være med på instituttets nye senter for forskningsdrevet innovasjon, Big Insight, hvor han vil jobbe med statistiske metoder for å avdekke svindel.