Nye forskere

Aleksander BaiNorsk Regnesentral fortsetter å styrke staben, og etter sommerferien begynte to nye forskere i forskningsavdelingen DART; Aleksander Bai og Heidi Mork. Tidligere i år begynte også Sigurd Eskeland i DART.

Aleksander Bai har en Master of Computer Science fra Universitet i Oslo, og skrev sin masteroppgave på Quality of Service (QoS) innen trådløse nettverk i samarbeid med Telenor R&D og Simula Research Laboratory. I forbindelse med arbeidet med masteroppgaven ble Aleksander nominert til Årets Yngre forsker. Etter endt studium har han satset som gründer i flere år, hvor han har jobbet som systemutvikler og arkitekt både på egne prosjekter og som IT-konsulent for flere store og små selskaper rundt omkring i Norge.

De siste årene har Aleksander jobbet med sin doktorgrad innenfor sentimentanalyse og Big Data. Ve NR vil Aleksander jobbe med anvendt forskning innenfor smarte informasjon systemer, sensorer, og e-inkludering.

Heidi Mork

Heidi Mork har en PhD fra Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo innen fagområdet algebraisk geometri. Her arbeidet hun med reelle algebraiske kurver og flater, og forekomsten av singulariteter på disse. De siste seks årene har Heidi vært systemutvikler i it-konsulentselskapet Computas. Her har hun hatt mange ulike roller i prosjektene hun har deltatt i, og har fått god kjennskap til de ulike aspektene ved utviklingsprosessen.

Ved NR vil Heidi blant annet arbeide med anvendt forskning innen e-inkludering og smarte informasjonssystemer.

Sigurd Eskeland

Sigurd Eskeland har en PhD i informasjonssikkerhet fra Aalborg Universitet, Danmark, med fokus på flerbruker-orienterte kryptografiske protokoller. Han har en master-/siv.ing.grad innen IKT og en ingeniørgrad innen industriell elektronikk.

Han har blant annet jobbet for Forsvaret and Patentstyret. Ved NR jobber han innen forskningsområdet IKT-sikkerhet.