SFI-søknad sendt inn

Fra venstre: Arnoldo Frigessi, Lars Holden, Kjersti Aas, André TeiglandNR er vertsinstitusjon på en SFI-søknad til Forskningsrådet.  SFI står for senter for forskningsdrevet innovasjon, og sentrene får en bevilgning for 8 år. Vi mener vi har utarbeidet en meget solid søknad med tittelen Big Insight. Søknaden har 7 bedriftspartnere, 2 offentlige partnere i tillegg til Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Regnesentral som forskningspartnere. 

Alle 9 brukerpartnere gir meget viktige bidrag til senteret i form av forskningsutfordringer som er meget viktige for organisasjonen og betydelig egeninnsats og et kontant tilskudd til senteret. I tillegg har senteret 3 internasjonale forskningspartnere fra meget anerkjente internasjonale universiteter.

Big Insight vil utføre forskning på et høyt nivå innen statistikk og utdanne 17 phd’er.  Senteret vil gi viktige innovasjonsresultater med meget høy verdiskaping for bedriftspartnere og offentlige brukerpartnere. Senterleder vil være professor Arnoldo Frigessi .