Vellykket Big Insight-dag 2016

Big Data-analyse er så mye mer enn å trykke på en knapp. Det krever gjennomtenkt prosjektgjennomføring og ofte detaljert modellering. Det fikk vi til fulle demonstrert under Senteret for forskningsdrevet innovasjon Big Insights årlige Big Insight Day som i år ble avholdt mandag 24. oktober.

Deltakere på Big Insight-dagen 2016.

Telenor hadde velvillig stilt flotte lokaler til disposisjon på Fornebu for ca. 80 deltakere. Både forskere og brukerpartnere formidlet sine utfordringer. Vi fikk se hvordan Big Insight bidrar til innovative løsninger i samarbeid med vidt forskjellige partnere som DNB, Gjensidige, ABB, DNV-GL, Hydro Energi, Telenor, NAV, Skatteetaten, OuS, Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet. Senterleder Arnoldo Frigessi bandt det hele sammen ved å vise hvordan de konkrete innovasjonsutfordringene byr på en rekke felles metodiske utfordringer innen statistisk modellering og maskinlæring.

Les mer på Big Insights sider.