Vinnere av NRs masterpris ved Universitetet i Oslo 2015

Claus Børnich og Lars Holdendagen@ifi 29. oktober 2015 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Claus Børnich (Institutt for informatikk) og Jonas Irgens Kylling (Matematisk institutt). Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Komiteens begrunnelse for tildelingen

Komiteen for NR’s pris til beste masteroppgave i matematikk og informatikk for høsten 2014 og våren 2015, bestående av Ørnulf Borgan (leder), Arne Maus (nestleder), Fritz Albregtsen og Geir Ellingsrud har gått grundig gjennom de nominerte arbeidene, og har fattet følgende enstemmige beslutning:

NRs masterpris for 2014-2015 deles mellom Claus Børnich og Jonas Irgens Kylling

Claus Børnich får prisen for masteroppgaven «Galaxy Portal: Cross-platform app development and dissemination».

Masteroppgaven til Claus Børnich omhandler utviklingen av en «cross-platform»-app som utgjør et nyttig grensesnitt fra smartelefoner og nettbrett for et bioinformatisk system som heter Galaxy. Galaxy er et open sourc- system som brukes daglig av tusenvis av forskere over hele verden. Børnich har i sitt masterarbeid på en fremragende måte taklet en lang rekke tekniske og praktisk utfordringer fram til en app som i dag er tilgjengelig på iTunes og Google play.

I en felles omtale av Børnichs masteroppgave konkluderer sensor og veileder med at:

«The student has from a task that initially was of limited scope and complexity managed to critically evaluate alternative approaches, develop a working solution, resolve challenges associated with full public dissemination of the solution, and write a scientific paper that will likely be published in a good journal.»

Lars Holden og Jonas I. KyllingJonas Irgens Kylling får prisen for masteroppgaven «Hermitian K-theory of Finite Fields via the Motivic Adams Spectral Sequence».

Masteroppgaven til Jonas Irgens Kylling er et studium avsåkalt «Hermitisk K-teorifor endelige kropper». Algebraisk K-teori er et internasjonalt blomstrende felt innen algebraisk topologi som har dype sammenhenger med tallteori, homotopiteori og algebraisk geometri. Det er et felt med mange meget sterke internasjonale aktører. Kyllings masteroppgave er en glitrende prestasjon i et svært krevendefelt.

I sin omtale av Kyllings masteroppgave uttaler sensor blant annet:

«Jonas’ work is remarkable because these computations require an extraordinary technical mastership and are extremely difficult. Despite his young age and his lack of experience, Jonas was able to perform these computations in a very short amount of time. During the years I spent as a researcher and lecturer at Harvard University, the University of Münster and NTNU Trondheim, I had the pleasure to meet, supervise and interact with many talented students. In my opinion, even among the excellent math students at Harvard University, Jonas would be among the very best students, and his Master Thesis would have been outstanding.»

Les mer om prisvinnerne og masterprisen.