– Valgprognoser er gøy

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger. Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR sin valggruppe
NRs valggjeng: Clara-Cecilie Günther, Kristoffer Herland Hellton (oppe til høyre), Anders Løland.

For Kristoffer Herland Hellton er valgprognoser noe av det morsomste han jobber med.

– Det er gøy fordi noe tydelig står på spill. Vi prøver å nærme oss en sannhet. Og så er det et stort engasjement rundt valgutregninger, det er et nasjonalt anliggende og utfallet får klare konsekvenser. Det er fjerde gang NR regner på et valg, og tredje gang i et stortingsvalg.

Høye forventninger

– Valg er noe alle kan relatere seg til, vi jobber med noe som blir veldig aktuelt, legger Clara-Cecilie Günther til, som utgjør NRs valggruppe sammen med Kristoffer og Anders Løland.

– Så kan det være irriterende når vi ikke kan forutsi fremtiden perfekt, det er alltid irriterende å bomme. Forventingene til disse modellene er høyere enn det som er mulig å svare til, for det er vanskelig å forholde seg til en usikkerhet for folk flest, forklarer Anders.

Aftenpostens valgprognoser finner du her