Vinnere av NR-prisen 2021

Vinnere av NR-prisen for 2021 er Magnus Christie Ørke (NTNU) og Ingrid Dæhlen (UiO). Begge har levert masteroppgaver som har begeistret juryen.

NR-prisen deles årlig ut til masterstudenter i matematikk og IKT ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Prisen består av et diplom og 40 000 kroner. Norsk Regnesentral rekrutterer mange forskere fra UiO og NTNU, og prisen skal styrke rekrutteringen til matematikk- og informatikkstudiene, og samtidig stimulere de beste studentene til ekstra arbeidsinnsats.

– Det er utrolig hyggelig å motta prisen, sier Ingrid Dæhlen. – Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs i hele mitt liv som rett før jeg skulle få karakteren på masteren min. Så det at jeg ikke bare gjorde det bra, men også vinner denne prisen er nesten virkelighetsfjernt.

26-åringen fra Bærum forteller at hun alltid har vært interessert i matematikk: – Jeg har en bachelor i matematikk fra UiO. Gjennom studiet ble jeg gradvis mer og mer interessert i statistikk, og etterhvert ble jeg introdusert for den asymptotiske teorien i fagfeltet. For meg føltes dette som en måte å kombinere alt jeg har lært opp gjennom studiet og det overbeviste meg om at jeg burde begynne på en master i statistikk.

Ingrid Dæhlen. Foto: Privat

Hun leverte en masteroppgave med flere komplekse og utfordrende temaer rundt empirisk likelihood, som er en ikke-parametrisk estimeringsmetode brukt innen statistikk, og utvidelser og generaliseringer av denne. I begrunnelsen for tildelingen står det: “Dæhlen kommer med helt nye resultater og utleder en ny representasjon for løsningen av empirisk likelihood, som gjør at en kan tolke empirisk likelihood-liknende estimatorer på en helt ny måte. Oppgaven utmerker seg også ved en rekke gode, illustrerende anvendelser av metodikken. Blant annet har hun greid å gi genuint interessante tilleggsanalyser av et internasjonalt berømt datasett om interstatlige kriger. Juryen har latt seg imponere av oppgavens rause suverenitet”.

En ekstern sensor for Dæhlens masteroppgave skriver blant annet: “Her nås resultater som ville vært flotte og imponerende å ha med i en PhD-grad, som bør kunne gi en topp-publisering når materialet omarbeides til et paper. Oppgaven er en av de aller beste og kanskje den aller beste masteroppgaven jeg har lest “.

Bedre teknikker

– Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for hardt arbeid. I det finner jeg også motivasjon for og rettferdiggjørelse av videre arbeid som stipendiat på UiO, sier Magnus Christie Ørke. 25-åringen fra Stavanger begynte opprinnelig på et annet sivilingeniørprogram på NTNU, men skjønte etter hvert at det var matematikk han likte best, og byttet til fysikk og matematikk: – De siste årene av studiet var jeg heldig, først med et veldig fint utvekslingsopphold i Zürich, og så med å bli inkludert i det faglige miljøet på Institutt for matematiske fag av både veilederen min og en av mine tidligere forelesere. Det er jeg takknemlig for.

Magnus Christie Ørke. Foto: Privat

Ørke jobbet med to ikke-lokale vannbølgemodeller: fraksjonell Korteweg – De Vries (fKdV) og, og fraksjonell Degasperis-Procesi (fDP) ligning, i masteroppgaven sin. I begrunnelsen for tildelingen står det: «Oppgaven holder et meget høyt nivå med flere originale elementer av svært høy vanskelighetsgrad. Han beviser matematiske teoremer med en eleganse og viser stor modenhet for dette nivået. I flere sammenhenger har han vært i stand til å forenkle og forbedre teknikker og argumenter brukt av fremtredende forskere innenfor dette området.»

Fremtidsplaner

Magnus Christie Ørke har funnet måter å bruke pengepremien på: – Noe av prisen har jeg brukt på en ny PC, mens resten er satt av til boligsparing.

Ingrid Dæhlen vurderer flere ting: – Jeg hadde egentlig lyst til å bruke deler av det på en reise, men på grunn av koronasituasjonen vet jeg ikke om det blir mulig. Pengene går nok derfor til sparing og muligens et nytt grafikkort til pcen min. Om de faglige ambisjonene i tiden som kommer sier hun: – Jeg begynte på en doktorgrad i statistikk høsten 2021, så mine faglige ambisjoner er å få fullført graden. Prosjektet mitt handler om fokusert modellvalg av generative modeller. 

Juryen består av Marte Pernille Hatlo Andresen, Einar Rønquist, Sara Martino og Brynjulf Owren.