– Digital risikostyring blir stadig mer aktuelt

Digitalisering av samfunnet brer om seg. Det innebærer blant annet at kritisk infrastruktur er avhengig av digital infrastruktur, og dermed øker vår digitale risiko. Nå tar et nytt prosjekt sikte på å delvis automatisere risikostyringen.

– Vi har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med de dyktige folkene i mnemonic, og i dette nye prosjektet ser vi fram til å jobbe med viktige problemstillinger fra de samfunnskritiske aktørene Avinor og DNB. Vi skal se på hvordan vi delvis kan automatisere metoden for risikostyring fra manuell til databasert behandling, og kommer til å utnytte hele bredden i vår faglige kompetanse, med statistisk modellering, maskinlæring, språkteknologi og it-sikkerhet, forteller Anders Løland, assisterende forskningssjef i NR.

Digital risikostyring i sikkerhetsovervåking

I den digitale verden endrer risikobildet seg lynraskt, og det blir stadig vanskeligere å holde oversikt over hver ny potensiell sikkerhetsrisiko.

Risikostyring er metoden som brukes for å gjøre disse prioriteringene. I dag foregår risikovurdering gjennom subjektive og manuelle vurderinger av rapporter og situasjoner. Samtidig produserer systemene for sikkerhetsovervåking store mengder med data, men disse dataene brukes sjelden til å bestemme risiko.

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å automatisere den digitale risikostyringen, og samtidig forbedre forståelsen av risiko blant beslutningstakere.

Prosjektet er finansiert gjennom BIA, Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena, og skal vare i tre år.

(kilder: Forskningsrådet, mnemonic)