Går inn i AI-samarbeidet NORA

NR utvider samarbeidene innenfor AI-bransjen, og blir en del av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

– NR er allerede en del av mange sentre og prosjekter med utgangspunkt i AI, og nå var det på tide å bli med i det største av dem alle, NORA. Vi har fulgt den vellykkede utviklingen av NORA over tid, og jeg ser det som en stor glede å åpne nye samarbeid med alle de utmerkede NORA-medlemmene. Vi tror vår kompetanse innen statistisk modellering, maskinlæring og bildeanalyse, som utgjør kjernen i AI-systemer, vil bety mye for konsortiets fremtid. Jeg ser virkelig frem til de nye mulighetene dette partnerskapet kan bringe, sier André Teigland, administrerende direktør i Norsk Regnesentral (NR).

Administrerende direktør i NORA, Klas Pettersen, er glad NR nå er en del av samarbeidet.

– NRs fortreffelighet innen AI gjenspeiles gjennom prosjekter og gjennom deres partnerskap med de viktigste norske miljøene innen AI, mener han.

– NR er en svært viktig aktør i det norske AI-landskapet. For to år siden finansierte Norges forskningsråd to nye sentre for forskningsbasert innovasjon innen AI, NR er en del av begge. Fra neste år har Forskningsrådet finansiert et nytt senter for fremragende forskning innen AI, NR er også en del av det. Jeg gleder meg veldig til å se hvordan de kan bidra til og dra nytte av NORA-samarbeidet.

Bilde: André Teigland (til venstre) og Klas Pettersen

Viktig innen AI-forskning

NORA ble opprettet i 2019 som en del av et initiativ mellom noen av de største universitetene og forskningsinstituttene i Norge, med hovedmål å styrke det nasjonale forskningssamarbeidet innen AI. Siden den gang har NORA utvidet seg til å bli den viktigste, norske samarbeidsarenaen innen AI-forskning, med 16 partnere; åtte universiteter, tre høgskoler og seks forskningsinstitutter.

NORA er for tiden vertskap for to vitenskapelige konferanser om AI, NORA Annual Conference og Nordic AI Meet. I tillegg organiserer NORA Forskerskolen for PhD-forskere, arrangerer mange webinarer og workshops innen AI, og samarbeider med noen av de største internasjonale forskningsinstitusjonene, som Alan Turing Institute i Storbritannia, HIDA i Tyskland, US Department of Energy, og mange andre skandinaviske forskningsinstitutter.

NORA legger også til rette for nettverksbygging og samarbeid på tvers av forskning og startup-miljøet i Norge ved å etablere NORA.startup, som teller over 35 AI startup-medlemmer.

NR vil, som en av de største uavhengige og ideelle private stiftelsene i Norge og Europa med forskningsfokus på statistisk modellering, maskinlæring og IKT, ytterligere forsterke norsk samarbeid innen AI og maskinlæring.