Gratis strømstøttepris til folket

Martin Jullum oppdaget at strømmen av og til ble gratis med strømstøtte på toppen. – Jeg syntes folk fikk for dårlig informasjon om hva den faktiske strømprisen til slutt blir, så jeg satte meg ned for å lage et system for en strømpris som tar med både strømstøtte og nettleien.

Men hvorfor er det vanskelig for folk flest å forutsi hva strømprisen blir?

Martin forklarer: – Statens strømstøtteordning gir støtte til husholdninger per kWh, og støtten fastsettes etter månedsslutt basert på månedens gjennomsnittlige spotpris. Støtteordningen tar altså ikke hensyn til hva spotprisen er i periodene man bruker mest og minst strøm. Siden spotprisen en bestemt dag fastsettes først dagen før, vet vi heller ikke hvor stor støtten blir før nest siste dag i måneden. Med andre ord vet vi ikke hvor mye man i praksis må betale for strømmen når man bruker den.

Den viktige usikkerheten

Det har etter hvert kommet tjenester som forsøker å gi oss strømpris med strømstøtte inkludert, men de aller fleste bruker et enkelt regnestykke og dermed blir prisen ofte misvisende. Martin, som til daglig jobber med statistisk modellering i Norsk Regnesentral og har doktorgrad i det å velge riktig modell til en gitt problemstilling, har lagt inn mer avanserte variabler i modellen, og dermed blir den stipulerte prisen mer riktig. – Til forskjell fra andre tjenester beregner modellen også usikkerheten i den faktiske strømprisen som stammer fra usikkerheten i den forventede strømstøtten, sier han.

Foto: NR

For «Strømstøtte-Martin», som han nå kalles blant kolleger, har strømstøttemodellen blitt et hobbyprosjekt, og han deler den stipulerte prisen på en nettside, gratis og åpen for alle.

Martins nettside for en mer riktig strømpris som inkluderer strømstøtte: dinstrompris.no

Martin er gjest i podkastserien Sannsynligvis VIKTIG, episoden med Martin om strøm kan du høre på Buzzsprout.