Vi er midt i hjertet av innovasjon

– Vi har fulgt utviklingen av Oslo Science City med stor interesse, og nå var tiden moden for å søke om medlemskap. Når det etableres et innovasjonsdistrikt som dette i Norge, med så mange dyktige og solide aktører bak, er det veldig naturlig for NR å bli med, sier André Teigland, administrerende direktør for NR.

Norsk Regnesentral har fra det ble stiftet for sytti år siden, ligget i hjertet av det som nå blir et distrikt med innovasjon som fellesnevner. NR er faktisk det eldste, selvstendige, tekniske instituttet i dette området, og fra i dag er instituttet også formelt en del av Oslo Science City.

– Det er en stor glede å ønske Norsk Regnesentral velkommen som nytt medlem i Oslo Science City. NR representerer et av Norges sterkeste kunnskapsmiljøer på sitt område og har et sterkt og tydelig navn internasjonalt. Norsk Regnesentral vil styrke oss i arbeidet med å etablere Oslo Science City som et internasjonalt ledende innovasjonsdistrikt og vi ser frem til godt samarbeid, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Foto: NR

Det nye innovasjonsdistriktet Oslo Science City strekker seg fra Majorstua via Marienlyst og Blindern, Ullevål, Gaustad og til Radiumhospitalet, et område der kunnskapstettheten allerede er høy. 30.000 studenter og 7500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse samt over 300 bedrifter holder allerede til her.

– Vi er Norges første innovasjonsdistrikt og det mest kunnskapstette området i Norge. Her skal vi koble kunnskap, oppstart, næring, myndigheter og finans for å utvikle løsninger på noen av våre tids viktige utfordringer og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping, fortsetter Wergeland Sørbye.

En storbytrend

Det kan virke som det å knytte kunnskap, forskning og innovasjon sammen er viktigere enn noen gang. Behovet for at kunnskapsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer, kunnskapsintensivt næringsliv og det offentlige skal samarbeide tettere gjør at det flere steder i verden etableres innovasjons-og kunnskapsdistrikt, Stockholm Science City, Copenhagen Science City, White City i London og Kendall Square i Boston er gode eksempler.

– Vi er svært glade for den positive mottagelsen NR har fått i Oslo Science City og ser virkelig frem til å få ta del i den videre utformingen av konseptet. Med NRs lange erfaring som brobrygger mellom forskning og innovasjon, er jeg trygg på at vi har mye å bidra med. Jeg ser dette også som et sentralt ledd i videreutviklingen av NR som det ledende miljøet i Norge innen anvendt statistisk modellering og maskinlæring, sier administrerende direktør André Teigland ved NR.