Klimamodell for forsikring får bein å gå på

Hvordan blir skadeomfanget på bygninger når det blir våtere og villere klima? Modellene NR har laget i samarbeid med Gjensidige får stadig ny oppmerksomhet.

Finanswatch, en nettavis for finanssektoren, omtalte samarbeidet i en artikkel nylig.

Og i høst ble prosjektet satt under lupen i en prestisjefull diskusjon arrangert av Royal Statistical Society i Storbritannia, under temaet “Statistiske aspekter ved klimaendringer”.

Claudio Heinrich-Mertsching, seniorforsker i NR, presenterte funnene under møtet som ble holdt i Aberdeen. – Det var en stor ære å få denne muligheten, og jeg var definitivt litt nervøs, men det gikk bra. De som var tilstede hadde lest publikasjonen og forberedt spørsmål og kommentarer på forhånd, det var interessant å få så kvalifiserte tilbakemeldinger.

Artikkelen i Finanswatch

– Det å få publisert en slik diskusjonsartikkel er en fantastisk mulighet for å få innspill fra ledende internasjonale forskere på det vi driver med, og det skjer ikke så ofte at man har mulighet til det, forteller Thordis Thorarinsdottir, forskningssjef i NR og leder av prosjektet.

– Disse diskusjonsmøtene har en veldig sterk tradisjon i England, og gir oss muligheten til å bli synlige for mange som ellers ikke ville ha kjent til arbeidet vårt.

Det nære samarbeidet med Gjensidige har vært viktig for resultatene.

– Gjensidige har vært med fra start til slutt, det betyr at vi har jobbet tett med de som kjenner dataene best og som også skal bruke resultatene. Jeg tror dette betyr mye for kvaliteten av arbeidet, utdyper Claudio Heinrich-Mertsching.

Claudio Heinrich-Mertsching presenterer prosjektet under diskusjonsmøtet i Aberdeen.

Risiko for vannskader

I samarbeidet med Gjensidige har NR funnet flere viktige indikasjoner på hvordan skaderisikoen på bygninger kan komme til å se ut i Norge. Det å forutsi hvordan risikoen for vannskader vil endre seg er av stor betydning, både for forsikringsbransjen og for beslutningstakere med ansvar for flomforebygging.

– I vår artikkel utviklet vi prediksjoner for risiko for vannskader i Norge under klimaendringer. Allerede i dag er vannskader gjennom kraftig nedbør en av de største værrelaterte farene i Europa. Klimamodeller anslår at nedbøren vil øke betydelig i mange regioner i fremtiden som følge av klimaendringer, forteller Heinrich-Mertsching.

Internasjonale muligheter

NR samarbeider nå med Gjensidige Danmark for å lage lignende modeller der, og et samarbeid med Gjensidige Sverige er på trappene. Tilnærmingen i prosjektet kan tilpasses og brukes i mange andre land.

– Det å presentere dette arbeidet på prestisjefylte møter internasjonalt kan gjøre at forsikringsselskaper i andre land oppdager muligheten for å gjennomføre lignende prosjekter. Samtidig kan det å få detaljerte tilbakemeldinger fra det vitenskapelige samfunnet hjelpe oss med å forbedre modellen vår, avslutter Claudio Heinrich-Mertsching.