Går av som styreleder for FFA: – En tenåring må få gå egne veier

I går var dagen da Lars Holden gikk av som styreleder for Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA). Sammenslutningen har vært en baby for Holden, som har vært styreleder fra etableringen. Etter 14 år mener han at det er bra at tenåringen nå river seg løs og andre får forme videre utvikling.

Lars Holden går av som styreleder for FFA

Hvordan ble FFA til?

– Den korte historien er at det var behov for en parallell til Universitets -og høgskolerådet (UHR). Før etableringen betraktet alle instituttene de andre instituttene som deres største konkurrenter. Etter etableringen har vi sett at vi har felles interesser i å utvikle et godt system for forskning- og utvikling i Norge, der instituttene har en viktig plass. Som sektor får vi alle veldig mye igjen for å samarbeide, samtidig som vi konkurrerer om bevilgninger i hver enkelt utlysning.

Hva har vært de største bragdene gjennom disse 14 årene?

– Det største er samholdet mellom alle instituttene og bidragene til fellesskapet fra et stort antall personer. Det vi har fått til av endring i forskningspolitikk ville ikke vært mulig uten en felles plattform. Hver enkelt av oss hadde ikke hatt den samme muligheten til å snakke med regjering, storting, ledelsen av Forskningsrådet og UHR, men i fellesskap når vi frem.

Bilde: Etter 14 år går Lars Holden av som styreleder for FFA.

Et eksempel er regjeringens instituttstrategi, der FFA har hatt stor påvirkning gjennom en god dialog

Av enkeltbevilgninger er retur-EU-ordningen, som nå er på 500 mill. årlig, verdt å trekke frem. Denne ordningen har ført til at instituttene og Norge har blitt en så stor mottaker av midler fra EUs rammeprogram sammenlignet med våre naboland.

Andre viktige bidrag er utvikling av forskningsetikken, slik at den står mer i forhold til instituttenes hverdag med oppdragsforskning, samt det å tilrettelegge for utlevering av microdata til forskning.    

Forskningsinstituttenes fellesarena, forkortet FFA, er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som får basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Dette omfatter totalt 42 institutter med ca. 6 500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 10 mrd. FFA omfatter de teknisk-industrielle instituttene, miljøinstituttene, samfunnsinstituttene, de regionale instituttene og primærinstituttene.

En tilsvarende organisasjon er Universitets- og høgskolerådet som arbeider for universitetene og høgskolene sine interesser.

Kilde: Wikipedia

Nettside for FFA: https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttenes-fellesarena/

Unikt i Europa

Hvor vanlig er det at forskningsinstitutter samarbeider på denne måten?

– Jeg kjenner ikke til tilsvarende sammenslutningen av forskningsinstitutter i Europa, og på den måten er FFA en pioner også i europeisk sammenheng. FFA er medlem av den europeiske sammenslutningen av forskningsinstitutter, EARTO, mens andre lands medlemmer er med som enkeltinstitutter. Vi ser at forskningsinstitutter i andre europeiske land må gå en lengre vei for å få gjennomslag enn oss. Vår dialog med myndighetene tror jeg er unik og helt nødvendig for en god utvikling av FoU-systemet.

Slipper du helt taket i FFA nå?

– Som enhver tenåringsforelder, så er jeg i bakgrunnen og klar til å gi råd om de skulle trenge meg. Ellers ser jeg frem til å få bedre tid til å fokusere mer på min egen forskning fremover. Det blir fint, sier Holden med et smil.