Ny styreleder for BigInsight

Avtroppende styreleder Karl Aksel Festø, DNB (til venstre) og påtroppende styreleder Erlend Willand-Evensen, Gjensidige. Foto: Norsk Regnesentral

– I en tid der avansert analyse av data, maskinlæring og kunstig intelligens har gått fra å være et fagfelt få vet om til allemannseie, har BigInsight vært svært viktig. Både for å sikre at Norge er i forskningsfronten på dette området, gjennom å være sparringspartner for bedrifter og for å tilrettelegge for å ta denne kunnskapen i bruk. Det sier den avtroppende styrelederen Karl Aksel Festø.

Avtroppende styreleder Karl Aksel Festø, DNB (til venstre) og påtroppende styreleder Erlend Willand-Evensen, Gjensidige. Foto: Norsk Regnesentral

BigInsight, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon og har eksistert siden 2015, vil leve i beste velgående ut 2024. Senteret har skapt forskningsbaserte, innovative løsninger for sine femten partnere gjennom alle disse årene.

Viktige gjennombrudd for statistisk-matematiske modeller

Hvor har BigInsight satt spor så langt? Da pandemien traff verden våren 2020 var innovasjonssenteret godt forberedt etter flere års forskning på statistisk-matematiske modeller. Disse modellene utnytter mobildata for å regne på smittespredning og R-tallet, og dermed var løypa allerede klar da data for covid-smitten begynte å tikke inn. 

– Samarbeidet i BigInsight gjorde at vi var forberedt da pandemien traff oss. Modellene ble operative allerede i mars samme vår, i et samarbeid mellom BigInsight-partnerne Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral og Telenor, og bidro til at Norge var et av få land i hele verden som raskt kunne anslå smittetall, forteller Festø.

Resultatene ble brukt av myndighetene gjennom hele pandemien for å vurdere om det ville være rom for å åpne opp Norge ytterligere, eller om det måtte strammes inn hvis R-tallet økte for mye. Dette arbeidet har vært avgjørende for Norges vei gjennom pandemien.

Skape verdier fra komplekse data

Nettopp det å skape verdier fra komplekse data gjennom statistisk-matematisk modellering og maskinlæring, er et av BigInsights hovedmål. Festø mener mye har skjedd på åtte år. – Jeg er overbevist om at partnerne i Big Insight har et helt annet modenhetsnivå i dag enn da senteret ble startet, og at BigInsight har vært en viktig faktor for denne modningen. Denne SFI´en vil gi varige ringvirkninger og verdiskapning for Norge, både gjennom konkrete innovasjoner, nye løsninger og ikke minst et høyere kunnskapsnivå innenfor dette viktige forskningsfeltet.

Ny styreleder

Karl Aksel Festø jobber til daglig som Engineering Manager hos BigInsight-partneren DNB, og gir stafettpinnen videre til Erlend Willand-Evensen, SVP Head of Pricing i en av BigInsight andre partnere Gjensidige. Selv om innovasjonssenteret går inn i avslutningsfasen, ser Willand-Evensen for seg noen aktive og viktige måneder.

– Fremover blir det viktig at vi fullfører BigInsight på en god måte, både å sluttføre forskningsarbeidet og publisere resultater, og ikke minst at de ulike partnerne kan ta i bruk løsningene vi har utviklet i sitt eget arbeide.

– Videre jobber vi med hvordan vi skal beholde og videreutvikle det samarbeidsmiljøet BigInsight har skapt. Det er stor verdi i samarbeidet mellom partnerne. Dette må vi ta vare på, enten vi skal søke om en ny SFI eller videreføre samarbeidet på andre måter.