Arnoldo Frigessi blir vår strategiske rådgiver

–  Vi skal fortsette med det solide arbeidet, og plassere NR i hjertet av internasjonal kunstig intelligens, sier Frigessi. 

Arnoldo Frigessi og André Teigland

Professor Arnoldo Frigessi har vært en sentral person for Norsk Regnesentral i over tjue år, og har blant annet ledet de vellykkede sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI), «Statistics for Innovation,» og «BigInsight. Han er i dag professor ved avdeling for biostatistikk på Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO), og har akkurat tatt fatt på lederrollen i det nye Senteret for fremragende forskning (SFF), «Integreat», der NR også er partner.

I den nye rollen skal Frigessi bistå administrerende direktør, André Teigland, og øvrig NR-ledelse med forskningsstrategi og utviklingsarbeid. 

– Jeg er utrolig glad for at Arnoldo har takket ja til å påta seg denne nye rollen, smiler Teigland. 

Arnoldo Frigessi (til venstre) blir strategisk rådgiver i Norsk Regnesentral, André Teigland, administrerende direktør er glad for at Frigessi nå får en tydeligere rolle ved instituttet. Foto: NR

Et forskningsmiljø i verdensklasse 

Frigessi er på sin side også svært fornøyd med det nye samarbeidet, og berømmer NR for mange viktige vitenskapelige bidrag gjennom årene. For han er veien videre klar, og han har store visjoner for instituttet.  

–  NR er en utrolig viktig institusjon for fagfeltene statistikk, Data Science og maskinlæring. NR tilgjengeliggjør toppmoderne, ofte banebrytende verktøy for både offentlig og private sektor, noe som bidrar til å styrke norsk økonomi og velferd. Ved å rekruttere de beste studentene i Norge, har instituttet bidratt til å danne et verdensledende forskningsmiljø innen sine fagområder. NR har alltid vært i vitenskapelig front. Fra å være den første i verden til å utvikle romlige modeller i fullskala, til utviklingen av komplekse Copula-modeller som nå anvendes overalt, og dagens arbeid med forklarbar kunstig intelligens og avviksdeteksjon. Jeg er svært glad for å være en del av instituttets fremtidige reise. Vi skal fortsette med det solide arbeidet, og plassere NR i hjertet av internasjonal kunstig intelligens. 

En av de viktigste innen statistisk modellering og maskinlæring 

Frigessi har en fremtredende posisjon i det norske fagmiljøet, fremtidsrettet sans og omfattende globalt nettverk. Dette gjør han til en svært verdifull samarbeidspartner.  

–   Arnoldo er en av de aller viktigste og mest entusiastiske personene innen statistisk modellering og maskinlæring i Norge. Han har stort gjennomslag og et enormt kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt. Han er en mester til å både forstå og formidle faget, og ikke minst fange opp nye trender. Hans suksess med tilslag på to SFI-er og en SFF-søknad, er et klart bevis på det.  At han vil bruke sin tid på en så viktig strategisk rådgiverrolle ved NR, er en betydelig styrke for oss. Og så er jo Arnoldo en svært hyggelig person å samarbeide med da, som samtidig ikke er redd for å si meg i mot når det er påkrevd, utdyper Teigland.