Line Eikvil på tech-toppliste

NRs forskningssjef Line Eikvil er blant de femti fremste tech-kvinnene i 2024 på listen som Abelia og ODA-nettverk lanserte i dag. Eikvil har lenge vært en sentral skikkelse i forskningen innenfor bildeanalyse i Norge.

Forskningssjef Line Eikvil blant femti personer på tech-toppliste
Forskningssjef Line Eikvil på tech-toppliste

– Det har vært morsomt og interessant hele veien, men mest spennende har det kanskje vært å få være med på den store revolusjonen innen bildeanalyse som kom med dyp læring for drøyt 10 år siden. Da ble ting vi ikke kunne drømt om tidligere plutselig mulig, forteller Eikvil.

Hun sikter til gjennombruddet canadiske forskere hadde med dype nevrale nettverk for gjenkjenning i bilder, og trekker frem hvordan de lyktes: de hadde større mengder treningsdata, sterkere maskiner som gjorde det mulig å trene på mye mer data, og noen metodiske triks.

Line Eikvil leverte hovedoppgave i IKT innenfor bildeanalyse i 1988, og har vært en av pionerene på dette feltet i Norge. Hun startet som forsker hos NR rett etter studiene. – Vi på NR var veldig tidlig ute med å bruke metodene i nevrale nettverk i applikasjoner og faktiske problemstillinger. Jeg har vært del av den revolusjonen, og erfart hvordan det har påvirket bildeanalyse. Vi har tatt med disse forskningsmetodene ut til våre samarbeidspartnere for å løse problemer for dem.

Med gjennombruddet ble bildeanalyse noe de fleste har hørt om. – Da jeg begynte på Norsk Regnesentral var jeg den eneste kvinnen i vår avdeling. Ganske raskt var vi mange kvinner i avdelingen, og det ble lagt merke til da vi var ute hos partnere og kunder. Det kan godt hende at det ble lettere for andre kvinner å starte opp i dette feltet da de så at vi var andre kvinner i miljøet.

Savner flere jenter

Listen over de 50 fremste kvinnene innen tech inneholder både forskere, utviklere og gründere – som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innen sine fagfelt. Listen har som overordnet mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse.

– Det er fint at vi som holder på med avansert teknologi gjennom forskning synes i kåringer som denne. Det er vesentlig færre jenter som velger IKT-fag, og det å få fram kvinnelige rollemodeller kan kanskje bidra til å inspirere flere.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med IKT-utdanning innen 2030.

– Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og adm.dir. i Abelia Øystein Søreide.

Forskeren håper at KI-revolusjonen og fokuset på hvordan denne teknologien kan brukes vil inspirere flere jenter til å ta utdanning på feltet. Hun mener det er spesielt viktig med forskjellig bakgrunn og interesser når en teknologi som kunstig intelligens (KI) utvikles. – Jeg tror en balanse mellom kvinner og menn er viktig for et miljø totalt sett, og jeg tror det er viktig på et samfunnsmessig plan at også kvinner er involvert i det å utvikle løsninger som verden skal bruke.

Avgjørende kompetanse

– Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Søreide.

Fremover ønsker Line Eikvil at hun og de andre i miljøet kan fortsette å bidra til at viktige samfunnsproblemer blir løst. – Det er snakket mye om mulige negative virkninger av KI, men jeg mener at om vi bruker teknologien riktig er de positive sidene store, og kan bidra til å løse mange viktige problemer. Forskning på og kunnskap om teknologien vil da være viktig for å forstå og utnytte mulighetene, og det blir spennende å være en del av dette også framover.

Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen: 

  • teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi