– Årets Abelprisvinner, Michel Talagrand, er viktig for NRs fagområder

Det er den franske matematikeren Michel Talagrand som mottar den prestisjetunge Abelprisen for 2024. Talagrands arbeid har gitt banebrytende bidrag til sannsynlighetsteori og funksjonalanalyse, og han er anerkjent for sin evne til å løse komplekse problemer med eleganse og presisjon. Prisutdelingen finner sted i Oslo den 21. mai 2024, og arrangementet etter utdelingen sponses av Norsk Regnesentral (NR).

Har løftet sannsynlighetsteorien

Michel Talagrand er kjent for sin forskning på konsentrasjonsulikheter, som har ført til betydelige fremskritt innen sannsynlighetsteori.

Michel Talagrand tildeles Abelprisen 2024
Den franske matematikeren Michel Talagrand får årets Abelpris. Foto: Peter Badge / Typos1 / Abel Prize 2024

Et gjennomgående tema i Michel Talagrands banebrytende oppdagelser er forståelsen av den matematiske teorien knyttet til tilfeldige fenomener vi er omgitt av. Mye av Talagrands arbeid dreier seg rundt forståelse og bruk av «Gauss-kurven» (normalfordeling). Han har også utviklet nye metoder for å begrense stokastiske prosesser, som har bidratt til hvordan vi kan benytte stokastiske algoritmer. Værprognoser og store språkmodeller er eksempler på systemer som bygger på disse algoritmene.

Talagrands arbeid har i tillegg hatt stor betydning for statistisk fysikk og teoretisk informatikk. Han har publisert over 150 vitenskapelige artikler og flere bøker som har blitt sentrale referanser innen matematikken.

– Talagrand er en eksepsjonell matematiker og en imponerende problemløser. Han har gitt betydelige bidrag til vår forståelse av stokastiske, især gaussiske, prosesser. Arbeidene hans har forandret flere områder innenfor sannsynlighetsteori. Videre er hans bevis for den berømte Parisi-formelen for fri energi i spinnglass en fremragende prestasjon, sier professor Helge Holden, leder av Abelkomiteen.

Norsk Regnesentral sponser

Som ledende forskningsinstitusjon innen anvendt matematikk og statistikk, er det en glede for Norsk Regnesentral (NR) å være en sponsor av arrangementet som finner sted etter prisutdelingen. NR har lenge vært engasjert i å fremme matematisk forskning og innovasjon i Norge, og støtten til Abelpris-arrangementet understreker viktigheten av det vitenskapelige fellesskapet.

– Vi er svært glade for å kunne støtte Abelprisen, sier André Teigland, administrerende direktør ved NR. -Abelprisen feirer noen av de mest bemerkelsesverdige forskerne innen matematikk, og det er ekstra gledelig for oss at årets tildeling går til Michel Talagrand, som har påvirket NRs egne fagområder på så viktige måter.

Se Talagrands reaksjon da han får vite om tildelingen (youtube.com)

Michel Talagrands bakgrunn

Michel Talagrand ble født i 1952 i Frankrike, er gift og har to sønner. Han tok sin doktorgrad i matematikk i 1977 ved Universitetet Paris VI, og tilbrakte noen år ved Ohio State University i USA. Talagrand er medlem av Det franske vitenskapsakademiet og har mottatt flere priser. På nettstedet sitt inviterer han matematikere til å løse problemer under mottoet «Become rich with my prizes».

Les mer om Abelprisen

Programmet for dagen

Abelpris-seremonien vil finne sted i Universitetets aula i Oslo og vil inkludere taler fra prominente forskere og ledere innen matematikkfeltet. Etter seremonien vil det bli holdt en mottakelse, sponset av NR, hvor gjester får anledning til å møte prisvinneren og diskutere hans arbeid.

Med denne prisen fortsetter Abelprisen å anerkjenne og feire fremragende matematiske prestasjoner, og Michel Talagrands arbeid vil uten tvil inspirere fremtidige generasjoner av matematikere.


Kilder: Abelprisen, Wikipedia.org, Chat PGT 4o