-

Wien, Østerrike

https://www.ares-conference.eu/secindustry-2022/  

Den fjerde industrielle (Industry 4.0) revolusjonen representerer et skifte i teknologi og tenkning om verdiøkende prosesser. Det inkluderer flere kritiske infrastrukturer, som er nødvendige for å få de forskjellige teknologiene til å komme sammen for å skape bedre produkter, mer effektive og effektive produksjonsprosesser.

Dette er en noe av introduksjonen til workshopen “Cybersecurity in Industry”