Cybersikkerhet innenfor helse

  • Sted Wien, Østerrike

Healthcare 4.0-tjenester og infrastrukturer er mer kritiske, sofistikerte og sammenkoblede enn noen gang før, og plasserer helsetjenester blant de øverste sektorene for store sikkerhetsrisikoer. Mer kompleksitet kommer av distribuert og koordinert levering av tjenester, ressursbegrensninger som møter demografisk stress, og ulike menneskelige faktorer, som krever et nytt tankesett og innovative løsninger for cybersikkerhet.

Dette er introduksjon for workshopen “Cybersecurity in health”