Doktorgradsavhandling   2012

Hobæk Haff, Ingrid

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av:

Frigessi, Arnoldo; Aas, Kjersti

Utgiver:

Akademisk Forlag

Utgave:

1218

Antall sider: 136