Model based oil spill detection using polarimetric SAR

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, p. 5884–5887–4, 2012
  • Utgiver: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 1545-598X
    • Elektronisk: 1558-0571
  • Lenke: