Rapport

Vurdering av simuleringseksperimenter

Løland, Anders; Wilhelmsen, Mathilde

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/29/13

År: 2013