Rapport   2013

Tjøstheim, Ingvar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

DART/12/2013

Antall sider: 31

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/1382016168/NR-Notat-DART-12-2013.pdf

Formålet for undersøkelsen er å fremskaffe informasjon om bruk av elektroniske tjenester hvor det kreves autentisering. Viktige spørsmål er i denne sammenhengen i hvilken grad disse tjenestene oppleves som tilgjengelige eller ikke tilgjengelige? Undersøkelsen handler derfor om passord og koder, og særskilt om hvordan man forvalter disse, om IKT-ferdigheter om holdninger til personvern, og om ord og begreper som brukes om passordvett. Resultatene av undersøkelsen viser at mange har praktiske IKT ferdigheter - et flertall sier at de kan installere programmer og oppdatere Java på sin PC, og endre innstillinger på sin PC. Videre viser undersøkelsen at det er tilgjengelighets-problemer knyttet til mange av tjenestene, men at det er store variasjoner for de ulike elektroniske tjenestene som det er spurt om. Minibanker kommer klart best ut. For sosiale medier som Facebook, og for BankID svarer 1 av 3 ”ikke er tilgjengelig.” Av deltakerne i undersøkelsen oppgir et flertallet at de bruker fem eller flere brukernavn og passord. Nesten alle i aldersgruppen til og med 39 år svarer at de vanligvis bruker ulike passord, mens det blant de eldre er ca 1 av 3 som sier at de vanligvis bruker det samme passordet. Det er nesten ingen som svarer at de gir passord og brukernavn til andre. Undersøkelsen avdekker problemer, men også at det er mange med gode IKT ferdigheter og som har kommet frem til måter å håndtere eventuelle hindringer på