Rapport   2013

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Wilhelmsen, Mathilde

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/36/13

Antall sider: 20