Rapport   2013

Storvik, Bård; Wilhelmsen, Mathilde

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/07/13

Antall sider: 48