Rapport   2013

Zortea, Maciel; Solberg, Rune

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/34/13

Antall sider: 90