Intervju   2014

Publikasjonsdetaljer

Publiseringsdato:

10.04.2014

Lenker:

FULLTEKST: http://www.forskning.no/artikler/2014/mars/384788

Mange aktører jakter informasjon om oss på nettet. Ofte gir vi mer enn de trenger. Forskere finner nå datasystemer som tar vare på personvernet vårt.