Intervju

Identifisering uten hamstring av persondata

Fritsch, Lothar; Snekkenes, Einar (intervjuobjekter); Grønli, Kristen Straumsheim (journalist)

Publikasjonsdetaljer

Publiseringsdato: 17.03.2014

Sted: Forskningsrådet.no (internett), 17. mars 2014

Lenker:
FULLTEKST: http://www.forskningsradet.no/prognett-verdikt/Nyheter/Identifisering_uten_hamstring_av_persondata/1253993854464/p1226993814948

Mange aktører jakter informasjon om oss på nettet. Vi har få verktøy i vårt forsvar. Hvordan kan datasystemer håndtere elektroniske identiteter og samtidig ivareta personvernet?