Identifisering uten hamstring av persondata

  • Lothar Fritsch
  • Einar Snekkenes
  • Kristen Straumsheim Grønli

Publikasjonsdetaljer

Mange aktører jakter informasjon om oss på nettet. Vi har få verktøy i vårt forsvar. Hvordan kan datasystemer håndtere elektroniske identiteter og samtidig ivareta personvernet?