Helsedata, e-helse, IKT og personvern - hvor oppstår og lagres det helsedata?

  • Lothar Fritsch

Publikasjonsdetaljer

E-helse: Framtid med intens datautveksling
►Helsearbeid produserer mye digital data: pasientdata, prosessdata, fakturadata, laboranalysedata, diagnostikk, mobile sensorer.
▪Data lagres, leses, deles, «leies ut» og kombineres.
▪Adgang, deling, arkivering baseres på datakommunikasjon, dvs. data deles med andre datasystemer og deres brukere.
►Med deling av data kommer det nye aktører inn i helsemarket, både i offentlig helsesektor og privat.
►Teknologi og kunnskap muliggjør nye scenarier i e-helse.

Presentasjonen omhandler:
1. E-helse: Framtid med intens datautveksling
2. Data innenfor helsesystemet
3. Data utenfor helsesystemet
4. Data på grenseflaten
5. Tiltak for bedre personvern