Rapport

4D inversion of seismic travel-times

Kolbjørnsen, Odd; Ulvmoen, Marit

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/07/14

År: 2014