Rapport   2014

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Løland, Anders

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/20/14

Antall sider: 12