Rapport   2014

Zortea, Maciel; Solberg, Rune; Larsen, Hans Eilif

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/41/14

Antall sider: 80