Rapport

Deteksjon av flom i SARbilder - Resultater fra Emergency Management fase 1 i 2014

Zortea, Maciel; Solberg, Rune; Larsen, Hans Eilif

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/41/14

År: 2014