Deteksjon av flom i SARbilder - Resultater fra Emergency Management fase 1 i 2014

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/41/14)
  • År: 2014
  • Utgave: SAMBA/41/14
  • Antall sider: 80