Rapport

Detailed analysis for Cohiba depth conversion on the Johan Sverdrup Field Rev. 2

Vigsnes, Maria; Abrahamsen, Petter

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/06/14

År: 2014