Faglig foredrag

INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2014

Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Course at master / PhD level (Oslo)

Dato: 1. september 2014 –10. desember 2014

Arrangør: Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk